Základní informace

Kdy: 23. 2. 2019
V kolik: od 13:00 do 24:00
Kde: FIT ČVUT (50.104577, 14.389082)
Hra: League of Legends – EUNE

Harmonogram

Harmonogram bude upřesněn dle počtu týmů.

Důležité odkazy

Základní pravidla turnaje

 • Herní tým musí být složen z 2/3 členy daného klubu.
 • Každý herní tým reprezentuje spolek, za který byl do turnaje přihlášen.
 • Každý klub si vybírá kapitánaze svého týmu anebo zástupce za klub , který bude daný klub na turnaji reprezentovat.
 • Zástupce či kapitán týmu přihlásí vždy CELÝ pětičlenný tým (s možností až dvou náhradníků) přes oficiální registrační formulář.
 • Hráč reprezentující kterýkoli studentský klub nesmí být profesionálním hráčem (tzn. hrát v profesionálních týmech na celorepublikové nebo vyšší úrovni). Za tento fakt zodpovídá zástupce klubu.
 • Na turnaji je přísně zakázáno používat jakýchkoliv nelegálních úprav her, které nejsou schváleny výrobcem dané hry.. V případě porušení tohoto pravidla může být účastník vyloučen i zpětně.
 • Účastníci akce nesmí jakkoliv zneužívat streamovací službu pro svůj anebo cizí prospěch. V případě porušení má organizátor právo potrestat celý tým prohrou anebo i vyloučením z celého turnaje.

Herní pravidla

 • zvolená hra – League of Legends
 • server – Europe Nordic & East (EUNE)
 • tým – 5 hráčů, 0 – 2 náhradníci, 1 zástupce za spolek
 • herní mapa – Summoner’s Rift

Herní pravidla a formát bude postupně doplňován dle počtu přihlášených týmů.

Co s sebou:

 • elektrický prodlužovák,
 • UTP kabel,
 • stolní počítač, popř. notebook včetně příslušenství,
  • doporučujeme podložku pod myš,
 • sluchátka s mikrofonem.

Obecná pravidla akce:

 • Účastí na turnaji souhlasíte s jeho pravidly a pravidly akce.
 • Za vstup na turnaj se nehradí vstupní poplatek.
 • Každý účastník bude ctít pravidla slušného chování.
 • Bez povolení adminů je zakázáno manipulovat s kabeláží.
 • Každý z účastníků turnaje si na akci přinese vlastní elektrický prodlužovák, UTP kabel, stolní počítač, popř. notebook včetně příslušenství  a sluchátka s mikrofonem.
 • Účastník smí použít pouze ta technická zařízení, která jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami a umožňují bezpečné zapojení do elektrické a internetové sítě a odpovídá za to, že jím přinesené zařízení těmto podmínkám budou vyhovovat po celou dobu konání akce.
 • Pořadatel neodpovídá za poškození či odcizení odložených počítačů či notebooků a veškerého dalšího majetku, své počítače, notebooky, klávesnice atp. proto nenechávejte bez dozoru.
 • Organizátoři akce nenesou žádnou zodpovědnost za váš hardware ani software, a to včetně jeho legálnosti. Totéž platí i pro jakýkoli další majetek. V případě, že některý z účastníků, či věc jím přinesená, poškodí zařízení objektu či jiného účastníka, či způsobí jakoukoli škodu, nese plnou zodpovědnost za náhradu vzniklé škody. Každý účastník si sám zodpovídá za své hardwarové vybavení včetně všech periferií.
 • Organizátoři si vyhrazují právo vykázat z budovy osoby, které se nebudou chovat v souladu s vnitřním řádem FIT ČVUT a interními pravidly klubu FIT++, pravidly slušného chování a pravidly výše zmíněnými. Účastníci budou dodržovat i veškeré další pokyny udělené organizátory.
 • Jakékoli porušení výše uvedených pravidel je vážným důvodem k vyloučení účastníka z akce a účastník tak pozbývá nárok na věcné ceny.

Budeme rádi za zpětnou vazbu a to jak v průběhu akce tak i po ní – nebojte se sdělit své připomínky organizátorům.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *